Väliterritooriumi korrashoid

Teostame väliterritooriumi korrashoidu nii masinatega kui ka käsitsi. Kogume kokku lehed ja libedusetõrjeks kasutatud kruusa, siia alla käib ka muru niitmine, heki pügamine ja haljasalade hooldus.