Jääpurikate eemaldus

Iga aasta näeme, kuidas räästast jääpurikad muudkui alla kukuvad ning täname õnne, et see kellelegi tervisekahjustust ei tekitanud.

On tegemist eramaja, korterelamu või büroo-/kaubandushoonega, Eestimaa talvede puhul on vältimatu see, et vähemalt mõned korrad talve jooksul tekib vajadus katustelt lumi ning jääpurikad eemaldada. Ilma eelneva kogemuseta või vajalike seadmeteta on aga tegemist küllaltki ohtliku tööga, mille käigus on vigastused potentsiaalselt kerged tekkima.

Miks on vaja teostada jääpurikate eemaldus?

Talve jooksul õhutemperatuurid varieeruvad, mistõttu on jääpurikad kerged tekkima. Tihtipeale ei jää jääpurikad vaid väikesteks, vaid pideva sulamise/jäätumise tõttu muutuvad küllaltki suureks ja ohtlikuks. Olles kasvanud piisavalt suureks, kukub jääpurikas hoonelt maha. Kui tegemist on väikese eramajaga, mille ääres inimesed pidevalt ei kõnni või autod ei pargi, ei ole probleem suur. Küll aga on tegemist potentsiaalselt eluohtliku olukorraga just kortermajade ja suuremate hoonete puhul.

CleanFix’il on pikaajalise kogemusega meeskond, vajalikud teadmised ja oskused ning seadmed jääpurikate turvaliseks eemaldamiseks katuselt.

Kes võivad meilt jääpurikate eemaldamise teenust tellida:

–              Korterelamud

–              Büroo- ja kaubandushooned

–              Lao- ja tootmishooned

Vajadusel paigaldame tööde teostamise ajaks hoone ümber ohutuslindid ning kooskõlastame tööd Transpordiametiga.

Jäta oma hoonete katustelt lume puhastamine ja jääpurikate eemaldus professionaalide hooleks!