Katuste puhastamine lumest

Katuste puhastamine lumest, et sulalumi oma raskusega ei saaks hoonet kahjustada. Temperatuuri tõustes või vaheldudes muutub lumi väga raskeks ja võib lõhkuda katuse osaliselt või täielikult. Kohtades kus lumi ise maha ei vaju tuleb lumesajule järgnevate sulailmadega kiirelt teostada katuse puhastamine lumest.